martes, 19 de enero de 2010

Curso weib 2.0

Este trimestre he comenzado un curso de weib 2.0
Es bastante interesante, ya que estoy conociendo muchas herramientas que no sabia que existian. En la parte referente a:

redes sociales....ning/elggg facebook/myspace/tuenti/fotolog

bitacora o webblog.....blogger/wordpress/nireblog/blogia

ENTRADA DE PING.FM
http://ping.fm/cFajb probando ping.fm, escuchando Wonderful Tonight en Grooveshark

Esta semana estamos trabajando con los canales de subscripcion RSS. Hay dos blocs que me parecen bastante interesantes y a los cuales me he subscrito, por recomendación de mis compañeros:
Referente a google reader, que he empezado a manejar, hay una pagina con trucos bastante interesante, http://thinkwasabi.com/2009/03/13-trucos-exprimir-maximo-google-reader/

FEBRERO 2009
Hemos encontrado canales de subscripcion RSS al ambito de la EPV,
USO DEL TIC EN LAS AULAS
http://www.educacontic.es/
AULABLOG
http://www.aulablog.com/
LAS TIC EN PLASTICA
http://blog.educastur.es/luciaag/
Blocartístic. Visual i Plàstica a l'Oriol Martorell
http://blocs.xtec.cat/blocviporiolmartorell
INGLES-MANDALAS
http://blog.educastur.es/artsandcrafts/activities/

uno muy bueno,,,,,,,,,,,,,,,
http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/


Ademas existe la posibilidad de utilizar el podcast o vodcast para compartir video y audio.

08 de febrero de 2010. Acabo de descubrir la utilidad igoogle, que te permite personalizar la pàgina de inicio del buscador google.es. En cuanto a posibilidades, infinitas, añadir gadgets de todo tipo, enlaces RSS, personalizar fondo, .... Sólamente un inconveniente, se nota la diferencia entre la vista clàsica y la igoogle a la hora de cargar la pàgina web si la conexión (wifi) no es muy buena. Aqui va un ejemplo:

15 de febrero de 2010. Marcadores Sociales. Mr wong
Se trata de una aplicación donde puedes almacenar los enlaces o marcadores de tus páginas web favoritas, además de etiquetar el enlace, con las ventajas que esto conlleva.
Puedes echar un vistazo a http://www.mister-wong.es/user/jjguijarro/

Algunas webs interesantes encontradas por mis compañeros de grupo de trabajo son:
Fotografia, video, ...http://www.quesabesde.com/ , http://www.shutterchance.com/, animoto, Picassa, http://www.photomuse.org/, http://nasaimages.org/, http://flickrvision.com/, imagenes gratuitas
Comunidad de fotoblogs http://www.aminus3.com/
Editor Fotografia  Aviary(on line), Gimp,
Video http://www.wondersoftheworld.tv/, http://videospin.com/sp/default.asp

Galerias de fotografias, videos y presentacIones
FLICKR-Shoshone Falls, Snake River, Idaho, View across the Top of the Falls (Wheeler Survey)
Shoshone Falls, Snake River, Idaho, View across the Top of the Falls (Wheeler Survey)

YOUTUBE-Web 2 0 en español  SLIDESHARE- Presentaciones
  La Nueva Web Social Blogs, Wikis, Marcadores Sociales

  Blogs y Educacion
  Bitacoras Educacion
  View more documents from IES AL-BAYTAR.

  20 de Febrero de 2010 Google Maps y Geolocalizacion
  Estudiamos las posibilidades de Google Maps y practicamos creando un mapa con los mercados de la ciudad de Cuenca, donde yo naci, más interesantes, trabajando con puntos de interes y areas de interes. Por ultimo personalizamos el plano de google.

  MAPA DE LOS MERCADOS DE CUENCA


  Ver Mercados Cuenca en un mapa más grande

  04 de Marzo de 2010 Wikis
  Esta semana hemos estado trabajando con la wiki del curso web 2.0, añadiendo información de Google Maps y Galerias de fotografias, videos y presentaciones. Puedes echar un vistazo en
  http://sites.google.com/site/wikicursweb20/ 

  07 de Marzo de 2010 Google Docs
  Esta semana he realizado la actividad final del curs, utilizando la suite ofimatica en linea de Google Docs. El resultado es una unidad didáctica de 3r d'ESO, Las Formas Poligonales. Si quieres visualizarla, pincha en el siguiente enlace
  http://docs.google.com/View?id=df53fmkj_4dt8tr8f9


   Web 2.0 Educació 2.0


  Títol de la Unitat Didàctica


  Les formes Poligonals

  Contextualització

  El centre està ubicat en la localitat d'Eivissa, i imparteix ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjàà i Grau Superior. L'alumnat resideix en el barri de puig den Valls, però també ni ha alumnat immigrant amb gran nombre d'incorporacions tardanes durant tot el curs. El nivell educatiu al qual va adreçada aquesta unitat didàctica es 3r d'ESO, matèria Educació Plàstica i Visual

  Objectius didàctics i la seva relació amb les competències bàsiques

  La geometria és una unitat didàctica que apareix durant tot el nivell d'ESO. Es supossa que a tercer curs ja tenen una bona basse, i es pot aprofundir més amb les formes poligonals, i els polígons estrellats. En aquesta unitat intentarem fer servir els recursos Web 2.0 per ampliar coneiximents, i despertar l'interés notan sols per les noves tecnologies sino per aprendre a aprendre.

  Els objectius didàctics que es treballen a aquesta unitat didàctica dels generals de matèria, són:
  1. Conèixer els elements conceptuals del llenguatge visual, tenint en compte l’equilibri, la proporció i el ritme.
  2. Distingir els tipus de formes poligonals.
  3. Interpretar el significat de les formes poligonals en la representació de la realitat.
  4. Descobrir i interpretar objectivament i subjectivament l’estructura de les formes.
  5. Repassar els conceptes treballats en la unitat i relacionar-los entre si.
  6. Distingir l’estructura de les sanefes.
  7. Saber crear sanefes amb l’ordinador.
  8. Avaluar l’aprenentatge propi.

  L'aportació de continguts estan relacionats amb les competències bàsiques següents:
  Ajuda a adquirir la competència cultural i artística. En aquesta etapa es posa èmfasi a l’ampliació del coneixement dels diferents codis artístics i a la utilització de les tècniques i els recursos propis. 
  Col·labora  també en l’adquisició d’autonomia i iniciativa personal, ja que tot procés de creació suposa convertir una idea en un producte. Col·labora estretament en el desenvolupament d’estratègies de planificació, de previsió de recursos, d’anticipació i avaluació de resultats. 
  Especialment en la competència per aprendre a aprendre es contribueix en la mesura que s’afavoreix la reflexió sobre els processos i l’experimentació creativa, ja que implica la presa de consciència de les pròpies capacitats i recursos, així com l’acceptació dels propis errors com a instrument de millora.
  En aquest cas, el poder fer ús de tecnologies digitals i recursos d'Internet afavoreix la millora de la competència digital.

  Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals

  Conceptes

  C1. Definició, classificació i denominació dels triangles.
  C2. Construccions del triangles.
  C3. Quadrilàters: definició, tipus i construcció.
  C4.  Construcció de polígons regulars.
  C5. La composició de les sanefes.

   Procediments

  P1. Construcció de triangles equilàters, isòsceles i escalés.
  P2. Construcció de quadrilàters.
  P3. Realitzar dissenys de mosaics a partir de un mòdul quadrat.
  P4. Construcció amb precisió de polígons regulars inscrits en una circumferència.
  P5. Construcció amb precisió de polígons regulars a partir del costat.
  P6. Utilitzar eines informàtiques com els blocs, les wikis o els portals de vídeo per cercar i compartir informació valuosa.

  Actituds

  A1. Investigar i cercar solucions originals al hora d’enfrontar-se a representacions gràfiques.
  A2. Utilització del color com reforç creatiu a les creacions geogràfiques.
  A3.  Interès per emplenar de forma creativa els conceptes geomètrics apresos.
  A4. Gust per la precisió, l’exactitud, l’ordre i la netedat en la elaboració de representacions gràfiques.

  Metodologia: principis metodològics i seqüència d'activitats

  La unitat didàctica preveu una durada de vuit setmanes. Una part es realitzarà a l'aula, amb material de dibuix técnic, i una segona part a l'aula d'informàtica, amb eines Web 2.0

  Haurem de menester accés a equips informàtics i un compte de Google per cada alumne i per al professor. S'emprarà el Google Docs, el Blogger, Flickr, Youtube, la subscripció RSS  i els marcadors socials amb Mister Wong i les wikis.

  • La primera setmana d’investigació se consagrarà a la recerca. En primer lloc, de pàgines web que parlin de geometria i compartició amb els membres de la classe mitjançant els marcadors socials amb Mister Wong. A continuació d’imatges a través de Flickr; o extractes de pel·lícules, vídeos a través de Youtube. Tot aquest material s’ha d’anar pujant al bloc del grup.
  • Creació d'un bloc amb Blogger per cada alumne per afegir com a mínim una entrada setmanal sobre els continguts que ha après, els problemes, les novetats, etc. i el professor crearà un altre bloc amb entrades resumint les claus importants de cada dia i donant indicacions sobre la marxa.

  • Als forums, els alumnes també poden iniciar discusions, però l'opció de comentar els videos i els post dels blogs es la mes directa i la preferida per fomentar el debat.

  • Subscripció RSS dels alumnes al bloc del professor i subscripció RSS del professor als blocs dels alumnes per estar al tant de les novetats que van afegint.

  • Agrupació dels alumnes en diferents grups per omplir una wiki amb Gogle Sites sobre els diferents aspectes de les formes poligonals: triangles, quadrats, polígons regulars, polígons estrellats, xarxes geométriques, composició modular: Cadascuna amb una subpàgina amb exercicis creats per ells o cercats per internet relacionats amb el seu apartat.

  • Amb tota la informació recopilada i estructurada al bloc, realitzaràn un document i una presentació amb Google Docs, on refleixen el process realitzat, la bibliografia i els resultats obtinguts i la penjaram en el seu apartat de la wiki.

  Atenció a la diversitat

  Es tindrà en compte la diversitat dins l’aula. S’intentarà mitjançant suports i treballs individualitzats que l’alumnat en dificultats d’aprenentatge assoleixi els objectius mínims de l’assignatura. S’intentarà que l’alumnat relacioni els nous conceptes amb d’altres ja assolits.
  Farem uns grups de treball el més equilibrats possible. De manera que a cada equip hi hagi alumnes amb bon rendiment acadèmic, juntament amb d’altres que sobresurtin per la seva iniciativa, i també d’altres que ja de per sí estiguin bastant familiaritzats amb l’ús quotidià de les noves tecnologies i la informàtica a nivell d’usuari. Així s’incentivarà l’ajuda i el suport entre persones de diferents nivells de competència.
  Els alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge tindran un suport individual i el professor assumirà un seguiment més constant perquè les activitats li resultin profitoses al màxim.

  Avaluació

  Criteris d’avaluació

  1. Representar objectes i idees aplicant tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguir resultats concrets en funció d’unes intencions quant a elements visuals i de relació.
  2. Utilitzar el dibuix com un instrument de representació i de comunicació, i com una eina bàsica per a la plasmació d’idees.
  3. Valorar el traçat precís de triangles, quadrats i polígons regulars, utilitzant amb destresa els estris del dibuix lineal.
  4. Valorar l’interès per emprar els coneixements adquirits amb precisió, dissenys propis atractius i originals.
  5. Valorar la recerca de formes geomètriques bàsiques en objectes de l’entorn.
  6. Diferenciar i reconèixer els processos, tècniques, estratègies i materials en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia.
  7. Donar valor a les eines informàtiques que hem utilitzat: blocs, RSS, galeries d’imatge,Google i wikis.
  8. Aplicar les eines de la Web 2.0 adequadament per a l'aprenentatge.

  Criteris de qualificació

  1. Treball personal fet a classe.
  2. Adaptabilitat i compromís a l’hora de fer feina en equip.
  3. Interès, motivació, participació activa i responsable.
  4. Hàbit de treball, capacitat de superació.
  5. Treball personal fet a casa.
  6. Grau de coneixements assolit.
  7. Seguiment del treball individual, tan el desenvolupat a classe com fora d’ella, a través de les contribucions que cada alumne va fent al bloc i a la wiki.

  8. Actitud respectuosa cap als altres.

  Bibliografia

  Curs de formació a distància Web 2.0 Educació 2.0

  Wiki del curs Web 2.0

  Mister Wong

  Google Docs

  Blogger

  Google Sites

  Recerca per Internet sobre els temes proposats per l'enunciat.

  Projecte curricular de l'editorial Casals


  1 comentario:

  1. Molt bé Jose Juan!
   Tendré l'honor de fer el primer comentari!
   tomeu

   ResponderEliminar